Viyol Tipleri

İşletmemizde kullanılan tepsi tipleri ve bu tepsilerde önerilen fide türleri yandaki tabloda görülmektedir.

Viyol Tipleri