Fide Nasıl Dikilir ?

Fidelerimizden en yüksek verimi alabilmek için aşağıdaki sebze fidesi ve aşılı fide dikim kurallarına uyunuz.

Sağlıklı ve kaliteli fidelerle yola çıkarak verimli bir sezon geçirmenizi temenni ederiz.

 Dikim Öncesi Yapılması Gerekenler

 1. Toprağımız tavında ve iyi şekilde işlenmiş olmalıdır.
 2. Gerektiği oran ve miktarlarda taban gübresi uygulaması yapmamız gerekmektedir.
 3. Toprağımız organik maddece zengin olmalı değilse takviye edilmelidir.
 4. Toprağımız hastalık ve zararlı etmenlerine karşı steril edilmelidir.
 5. Yabancı ot problemi var ise kontrolü için kültürel ve gerekiyorsa bitki türüne uygun kimyasal önlemlerin alınması gerekmektedir.

Sebze Fidesi için
 Dikim Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenle

 1. Mümkünse fidelerinizi serin ve rüzgarın olmadığı saatlerde dikiniz.
 2. Fideleri dikim esnasında ana gövdenin hemen üstünden yapraklarından tutarak aşağıda şekil a da gösterildiği gibi dikim gerçekleştirilir.
 3. Dikim sırasında kesinlikle boğaz doldurma işlemi yapılmamalıdır.
 4. Dikim sonrası mutlaka can suyu verilmelidir.

Aşılı Fide için
Dikim Esnasında ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Dikimden önce toprağa taban gübresi verilmelidir.
 2. Dikim sırasında anaç gövdesi mutlaka toprak üzerinde kalmalı ve aşı noktası kesinlikle toprağa temas etmemelidir. Çapalama sırasında bile aşı noktası toprakla kapatılmamalıdır.
 3. Dikim esnasında fide kökleri etrafında boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırılmalıdır.
 4. Boğaz doldurma işlemi kesinlikle yapılmamalıdır.
 5. Dikimden sonra bolca can suyu verilmelidir.
 6. Gübreleme programı, anacın gücü göz önüne alınarak oluşturulmalıdır.
 7. Aşılı domates yetiştiriciliğinde, ipe alma işlemi geciktirilmeden zamanında yapılmalıdır. Aksi halde, fideler yatarak aşı noktaları toprağa temas edebilir.